تحلیل و بررسی نکات برجسته و مهم کتاب «پنج فرمان» (۶ آبان)

تحلیل و بررسی نکات برجسته و مهم کتاب «پنج فرمان» (۶ آبان)

مدرس: جناب آقای هوشنگ عزتی امینی

تاریخ برگزاری: ۶ آبان

ساعت جلسه:  ۱۲ تا ۱۴

آشنایی با روش های تجاری سازی و برند سازی
امين رستم نيا

آشنایی با روش های تجاری سازی و برند سازی

مدرس: جناب آقای امین رستم نیا

تاریخ برگزاری: 99/7/12

ساعت کلاس: 10 تا 12

تولید محتوای الکترونیکی مهارتی با گوشی هوشمند (دومین دوره ویژه مربیان)
سيدعلي موسوي

تولید محتوای الکترونیکی مهارتی با گوشی هوشمند (دومین دوره ویژه مربیان)

تولید محتوای الکترونیکی مهارتی با گوشی هوشمند

مدرس: جناب آقای سیدعلی موسوی

تاریخ برگزاری: 99/6/29 لغایت 99/7/1

شروع کلاس: ساعت 10


تولید محتوای الکترونیکی (ویژه مربیان)

تولید محتوای الکترونیکی (ویژه مربیان)

مدرس: جناب آقای سیدعلی موسوی
تاریخ برگزاری: 99/6/10 و 99/6/11 و 99/6/12
ساعت کلاس: 10 الی 11:30

تولید محتوای راهنمایی کاربری سامانه های الکترونیکی سازمان
سيدعلي موسوي

تولید محتوای راهنمایی کاربری سامانه های الکترونیکی سازمان

مدرس: جناب آقای سیدعلی موسوی
تاریخ برگزاری: 99/5/29
ساعت کلاس: 10 

اصول تندرستی از دیدگاه دانش بومی سلامت در کردستان
برهان حسینی

اصول تندرستی از دیدگاه دانش بومی سلامت در کردستان

مدرس: جناب آقای برهان حسینی

تاریخ برگزاری: 99/5/8

ساعت کلاس: 10 تا 12

مهارت آموزی و کارآفرینی در دوران کرونا
یوسف محمدی فر

مهارت آموزی و کارآفرینی در دوران کرونا

مدرس: جناب آقای دکتر یوسف محمدی

تاریخ برگزاری: 99/5/5

ساعت کلاس: 9 الی 13

آشنایی با اصول و مبانی تولید محتوای الکترونیکی مهارتی
سيدعلي موسوي

آشنایی با اصول و مبانی تولید محتوای الکترونیکی مهارتی

مدرس: جناب آقای سیدعلی موسوی

تاریخ برگزاری: 99/3/26

شروع کلاس: ساعت 10