اصول تندرستی از دیدگاه دانش بومی سلامت در کردستان
برهان حسینی

اصول تندرستی از دیدگاه دانش بومی سلامت در کردستان

مدرس: جناب آقای برهان حسینی

تاریخ برگزاری: 99/5/8

ساعت کلاس: 10 تا 12

مهارت آموزی و کارآفرینی در دوران کرونا
یوسف محمدی فر

مهارت آموزی و کارآفرینی در دوران کرونا

مدرس: جناب آقای دکتر یوسف محمدی

تاریخ برگزاری: 99/5/5

ساعت کلاس: 9 الی 13

آشنایی با اصول و مبانی تولید محتوای الکترونیکی مهارتی
سيدعلي موسوي

آشنایی با اصول و مبانی تولید محتوای الکترونیکی مهارتی

مدرس: جناب آقای سیدعلی موسوی

تاریخ برگزاری: 99/3/26

شروع کلاس: ساعت 10