تماس با ما

آدرس: تهران- خيابان آزادي- نبش خوش جنوبي- سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور- طبقه چهارم- دفتر توسعه فناوري هاي نوين آموزشي

شماره تماس: 66941250

شماره داخلي: 1436

آخرین تغییر: یکشنبه، 28 اردیبهشت 1399، 12:49 عصر