تماس با ما

آدرس: تهران- خيابان آزادي- نبش خوش جنوبي- سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور- طبقه چهارم- دفتر توسعه فناوري هاي نوين آموزشي

شماره تماس: 66941250

شماره داخلي: 1437

آخرین تغییر: شنبه، 2 شهریور 1398، 12:46 عصر