راهنمای ثبت نام در سامانه

برای دریافت فایل روی پیوند help.pdf کلیک کنید.