اطلاعیه مهم قابل توجه شرکت کنندگان در دوره "تولید محتوا با گوشی هوشمند"

همکار گرامی، جلسه چهارم و پنجم دوره تولید محتوا با گوشی هوشمند، دوشنبه 18 اسفند و شنبه 23 اسفند از ساعت 12 تا 14 در سامانه eskill.ir برگزار می گردد.


(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)