فیلم راهنمای بارگذاری محتوای الکترونیکی در دوره (ویژه اساتید)

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند help.mp4 کلیک کنید.